முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: யார் ஒருவன் தனக்குள் கெளரவம் மரியாதையும்

Vivekanathar Quote-42

யார் ஒருவன் தனக்குள் கெளரவம் மரியாதையும் போய்விடுமோ என்று பயந்தபடி இருக்கிறானோ அத்தகையவன் அவமானத்தைத்தான் அடைகிறான். - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: