முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை : தயங்குபவன்

Quote-50

தயங்குபவன் கை தட்டுகிறான்...
துணிந்தவன் கை தட்டல் பெறுகிறான்...!   - ஜான் கென்னடி

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: