முகப்பு

இவற்றில் எந்த மிகப்பெரிய உயர்விலங்கு 275 கிலோ வரை எடையுள்ளது?

image-collage 2017 12 12

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: