முகப்பு

ஓரே மாதிரி கோடுகள் இல்லாத இரண்டு புலிகளில் மற்றும் பெரும்பாலான கோடுகளுடன் உள்ள புலி -

image-collage 2018 01 24

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: