முகப்பு

முதல்வர், மூத்த ஆசிரியர் (டெக்), மூத்த ஆசிரியர் (பொறி)

இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம்,

(கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகம், இந்திய அரசு),

தலைமை அலுவலகம் : ஏ-13, செக்டர்-1,

நொய்டா - 201 301

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் முதல்வர், மூத்த ஆசிரியர் (டெக்), மூத்த ஆசிரியர் (பொறி)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம்,

(கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகம், இந்திய அரசு),

தலைமை அலுவலகம் : ஏ-13, செக்டர்-1,

நொய்டா - 201 301

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம், (கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகம், இந்திய அரசு), தலைமை அலுவலகம் : ஏ-13, செக்டர்-1, நொய்டா - 201 301
நகரம்
நொய்டா
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியாவின் உள்நாட்டு நீர்வழி ஆணையம், (கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகம், இந்திய அரசு), தலைமை அலுவலகம் : ஏ-13, செக்டர்-1, நொய்டா - 201 301
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: