முகப்பு

ஆராய்ச்சி அசோசியேட் (RA), மூத்த சக ஆராய்ச்சியாளர் (SRF), திட்ட உதவியாளர்

உணவு பதப்படுத்துதல் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,

உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம்,

இந்திய அரசு

புதுக்கோட்டை ரோடு, தஞ்சாவூர் - 613 005,

தமிழ்நாடு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஆராய்ச்சி அசோசியேட் (RA), மூத்த சக ஆராய்ச்சியாளர் (SRF), திட்ட உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

உணவு பதப்படுத்துதல் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம்,

உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம்,

இந்திய அரசு

புதுக்கோட்டை ரோடு, தஞ்சாவூர் - 613 005,

தமிழ்நாடு

வேலை இடம்
உணவு பதப்படுத்துதல் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம், இந்திய அரசு புதுக்கோட்டை ரோடு, தஞ்சாவூர் - 613 005, தமிழ்நாடு
நகரம்
தஞ்சாவூர்
மாநிலம்
தமிழ்நாடு
தொடர்பு கொள்ள
உணவு பதப்படுத்துதல் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், உணவு பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை அமைச்சகம், இந்திய அரசு புதுக்கோட்டை ரோடு, தஞ்சாவூர் - 613 005, தமிழ்நாடு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: