முகப்பு

உதவி பதிவாளர் (ராஜ்பஷா) ஹிந்தி அதிகாரி, உதவி பதிவாளர், மூத்த ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், ஜூனியர் பொறியாளர் (மின்), அலுவலக உதவியாளர் (எம்.எஸ்), ஜூனியர் உதவியாளர் (எம்.எஸ்), மூத்த அறிவியல் அதிகாரி, அறிவியல் உதவியாளர், லேப் டெக்னீசியன்

அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இந்திய நிறுவனம்,

போபால்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பதிவாளர் (ராஜ்பஷா) ஹிந்தி அதிகாரி, உதவி பதிவாளர், மூத்த ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், ஜூனியர் பொறியாளர் (மின்), அலுவலக உதவியாளர் (எம்.எஸ்), ஜூனியர் உதவியாளர் (எம்.எஸ்), மூத்த அறிவியல் அதிகாரி, அறிவியல் உதவியாளர், லேப் டெக்னீசியன்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இந்திய நிறுவனம்,

போபால்

வேலை இடம்
அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இந்திய நிறுவனம், போபால்
நகரம்
போபால்
தொடர்பு கொள்ள
அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இந்திய நிறுவனம், போபால்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: