முகப்பு

உதவி மேலாளர், உதவி மேலாளர் (கணக்குகள்), உதவி மேலாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம்)

தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு லிமிடெட், (NAFED),
NAFED ஹவுஸ், சித்தார்த்தா என்கிளேவ்,
ஆஷ்ரம் சௌக், ரிங் ரோடு,
புது தில்லி -110 014

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி மேலாளர், உதவி மேலாளர் (கணக்குகள்), உதவி மேலாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு லிமிடெட், (NAFED),
NAFED ஹவுஸ், சித்தார்த்தா என்கிளேவ்,
ஆஷ்ரம் சௌக், ரிங் ரோடு,
புது தில்லி -110 014

வேலை இடம்
தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு லிமிடெட், (NAFED), NAFED ஹவுஸ், சித்தார்த்தா என்கிளேவ், ஆஷ்ரம் சௌக், ரிங் ரோடு, புது தில்லி -110 014
நகரம்
புது தில்லி
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு லிமிடெட், (NAFED), NAFED ஹவுஸ், சித்தார்த்தா என்கிளேவ், ஆஷ்ரம் சௌக், ரிங் ரோடு, புது தில்லி -110 014
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: