முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்துக் கொண்டு

Quote-3

சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்துக் கொண்டு செய்தால் எந்த வேலையும் மிகக் கடுமையானதாக இருக்காது.  -ஹென்றி போர்ட்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: