முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: பாமரனைப் பண்புள்ளவனாகவும்

Vivekanathar Quote-62

மரனைப் பண்புள்ளவனாகவும், பண்புள்ளவனை தெய்வமாகவும் உயர்த்தும் கருத்தே மதம் எனப்படும். -சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: