முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம்

Quote-14

உன்னால் சாதிக்க இயலாத காரியம் என்று எதுவும்  இருப்பதாக ஒரு போதும் நினைக்காதே. - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: