முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: உங்கள் உடம்புக்கு மரணம் உண்டு

Vivekanathar Quote-50

உங்கள் உடம்புக்கு மரணம் உண்டு. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு போதும் மரணம் இல்லை. - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: