முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: துன்பங்கள் அனுபவித்த

Quote-7

துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு
ஆனால் அது உனக்கு கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே - பெஞ்சமின் பிராங்களின்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: