முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: அறிவு வரும் போது மனிதன்

Quote-1

தினம் ஓர் சிந்தனை: அறிவு வரும் போது மனிதன் முதிர்ச்சியடைகிறான் அவனிடம் ஒழுக்கம் நிலவுகிறது. - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: