முக்கிய செய்திகள்

கத்திரிக்காயை வாங்குவது எப்படி

முகப்பு

கத்திரிக்காயை வாங்குவது எப்படி

5 Brinjal 1 2016 12 27

கத்திரிக்காயில் ஓட்டை இருந்தால் உள்ளே புழு இருக்கும். அதனால் சிறு ஓட்டை கூட இல்லாமல் கவனமாக வாங்கவேண்டும். காம்பு நீண்டிருந்தால் காய் இளசாக இருக்கும். குச்சி போன்று இருந்தால் காய் முற்றல் என்று அர்த்தம். வெள்ளை வரிகள் இருந்தால் காய் கசக்கும்.

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: