முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: அறிவுத் தேவையைவிட கவனக்குறைவுதான்

Quote-14

அறிவுத் தேவையைவிட கவனக்குறைவுதான் அதிக கஷ்டத்தை உண்டாக்கி விடுகிறது. - சர்ச்சில்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: