முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: நாளைக்கு நல்ல காரியம் செய்வேன்

Quote-15

நாளைக்கு நல்ல காரியம் செய்வேன் என்று சொல்பவன் முட்டாள். அறிவுள்ளவன் நேற்று அதே செய்து முடித்திருப்பான். - மார்ஷல்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: