முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: பெரும் சாதனை செய்வதற்கு மூன்று

Vivekanathar Quote-43

பெரும் சாதனை செய்வதற்கு மூன்று நிலைகளை கடந்தாக வேண்டும். ஏளனம், எதிர்ப்பு, அங்கிகாரம் ஆகியவை. -சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: