முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: என்றேனும் ஒருநாள் நீ எந்த பிரச்சனையையும் சந்திக்கவில்லையோ

Quote-66

என்றேனும் ஒருநாள் நீ எந்த பிரச்சனையையும் சந்திக்கவில்லையோ அன்று, நீ தவறான பாதையில் சென்று கொண்டு இருக்கின்றாய் என்று உறுதி செய்து கொள்ளலாம். - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: