முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: விதைத்துக்கொண்டே

Quote-22

விதைத்துக்கொண்டே இரு முளைத்தால் மரம்! இல்லையேல் உரம்! - சே குவேரா

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: