அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் இந்த வாரம்

முகப்பு

அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் இந்த வாரம்

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்

காதி மற்றும் கிராம தொழில் ஆணையம்,மைக்ரோ, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் அமைச்சகம்,இந்திய அரசு'கிராமோதயா' 3 இர்லா சாலை, வைல் பார்லே (மேற்கு),மும்பை - 400 056

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் கோவாஃபர்மகுடி, பாண்டா - 403 401,கோவா(இந்திய அரசாங்கத்தின் எம்.எச்.ஆர்.டி.யின் கீழ் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனம்)

தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் கோவாஃபர்மகுடி, பாண்டா - 403 401,கோவா(இந்திய அரசாங்கத்தின் எம்.எச்.ஆர்.டி.யின் கீழ் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனம்)

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: