முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தன்: நீ எதை செய்தாலும் அதன் பொருட்டு

Vivekanathar Quote-35

நீ எதை செய்தாலும் அதன் பொருட்டு உனது மனம், ஆன்மா முழுவதையும் அர்ப்பணித்துவிடு. -சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: