தினம் ஓர் சிந்தனை: நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம்

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம்

Quote-59

நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம். ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும். -டாக்டர் அப்துல்கலாம்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்:

வீடியோ