முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற

Quote-31

ஒவ்வொருவரும் உலகத்தை மாற்ற நினைக்கிறார்களே ஒழிய தம்மை மாற்றிக் கொள்ள நினைப்பதில்லை. - டால்ஸ்டாய்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: