முகப்பு

பொது மருத்துவம் ( பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர்), ரேடியோ நோயறிதல் (பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர், உதவி பேராசிரியர் / விரிவுரையாளர்

உத்தரபிரதேச மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்,

சைஃபை, ஈட்டாவா - 206 130

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பொது மருத்துவம் ( பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர்), ரேடியோ நோயறிதல் (பேராசிரியர், இணை பேராசிரியர், உதவி பேராசிரியர் / விரிவுரையாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

உத்தரபிரதேச மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்,

சைஃபை, ஈட்டாவா - 206 130

வேலை இடம்
உத்தரபிரதேச மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சைஃபை, ஈட்டாவா - 206 130
நகரம்
ஈட்டாவா
மாநிலம்
உத்திர பிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
உத்தரபிரதேச மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சைஃபை, ஈட்டாவா - 206 130
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: