முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

பேராசிரியர்கள், இணை பேராசிரியர்கள், உதவி பேராசிரியர்கள் (சட்டம்), சமூக அறிவியல் உதவி பேராசிரியர்கள் (தத்துவம், ஆங்கிலம், சமூகவியல், அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பொருளாதாரம்)

நேஷனல் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ரிசர்ச் இன் லா (NUSRL), ராஞ்சி

நகரி (அஞ்சல்), புக்ரு, காங்கே-பித்தோரியா சாலை,

காங்கே,

ராஞ்சி - 834 006

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பேராசிரியர்கள், இணை பேராசிரியர்கள், உதவி பேராசிரியர்கள் (சட்டம்), சமூக அறிவியல் உதவி பேராசிரியர்கள் (தத்துவம், ஆங்கிலம், சமூகவியல், அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பொருளாதாரம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

நேஷனல் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ரிசர்ச் இன் லா (NUSRL), ராஞ்சி

நகரி (அஞ்சல்), புக்ரு, காங்கே-பித்தோரியா சாலை,

காங்கே,

ராஞ்சி - 834 006

வேலை இடம்
நேஷனல் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ரிசர்ச் இன் லா (NUSRL), ராஞ்சி நகரி (அஞ்சல்), புக்ரு, காங்கே-பித்தோரியா சாலை, காங்கே, ராஞ்சி - 834 006
நகரம்
ராஞ்சி
மாநிலம்
ஜார்கண்ட்
தொடர்பு கொள்ள
நேஷனல் யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் ரிசர்ச் இன் லா (NUSRL), ராஞ்சி நகரி (அஞ்சல்), புக்ரு, காங்கே-பித்தோரியா சாலை, காங்கே, ராஞ்சி - 834 006
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: