முகப்பு

முன்மொழிவர்

தொழிலாளர் மற்றும் திறன் துறை

பதிவு அலுவலகம்: 3 வது மாடி, கார்மல் டவர்,

வட்டுக்காடு, திருவனந்தபுரம் - 695 014

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் முன்மொழிவர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தொழிலாளர் மற்றும் திறன் துறை

பதிவு அலுவலகம்: 3 வது மாடி, கார்மல் டவர்,

வட்டுக்காடு, திருவனந்தபுரம் - 695 014

வேலை இடம்
தொழிலாளர் மற்றும் திறன் துறை பதிவு அலுவலகம்: 3 வது மாடி, கார்மல் டவர், வட்டுக்காடு, திருவனந்தபுரம் - 695 014
நகரம்
திருவனந்தபுரம்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
தொழிலாளர் மற்றும் திறன் துறை பதிவு அலுவலகம்: 3 வது மாடி, கார்மல் டவர், வட்டுக்காடு, திருவனந்தபுரம் - 695 014
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: