முகப்பு

பல்வேறு நிலைகள் - IRDAI

காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் இந்திய மேம்பாட்டு ஆணையம்,

ஆய்வு எண் .115 / 1, நிதி மாவட்டம், நானக்ராம்குடா,

ஹைதராபாத் - 500 032

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பல்வேறு நிலைகள் - IRDAI
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் இந்திய மேம்பாட்டு ஆணையம்,

ஆய்வு எண் .115 / 1, நிதி மாவட்டம், நானக்ராம்குடா,

ஹைதராபாத் - 500 032

வேலை இடம்
காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் இந்திய மேம்பாட்டு ஆணையம், ஆய்வு எண் .115 / 1, நிதி மாவட்டம், நானக்ராம்குடா, ஹைதராபாத் - 500 032
நகரம்
ஹைதராபாத்
மாநிலம்
தெலுங்கானா
தொடர்பு கொள்ள
காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் இந்திய மேம்பாட்டு ஆணையம், ஆய்வு எண் .115 / 1, நிதி மாவட்டம், நானக்ராம்குடா, ஹைதராபாத் - 500 032
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: