முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: நீ யாரிடம் உன் ரகசியங்களை

Quote-23

நீ யாரிடம் உன் ரகசியங்களை சொல்கிறாயோ அவரிடம் உன் சுதந்திரத்தை இழப்பாய். - லாவோட்சு

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: