முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: மிருக பலத்தால் அல்லாமல்

Vivekanathar Quote-63

மிருக பலத்தால் அல்லாமல் ஆன்மீக பலத்தால் மட்டுமே எழுச்சி பெற முடியும். -சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: