முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: வெல்வோம், சாதிப்போம், வேதனைகளைத் துடைத்தெறிவோம்

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: வெல்வோம், சாதிப்போம், வேதனைகளைத் துடைத்தெறிவோம்

Quote-18

வெல்வோம், சாதிப்போம், வேதனைகளைத் துடைத்தெறிவோம் எந்தை  அருளால் எதுவும் வசமாகும்.  - டாக்டர் அப்துல் கலாம்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: