முக்கிய செய்திகள்

தினம் ஓர் சிந்தனை: மிருக பலத்தால் அல்லாமல் ஆன்மிக

முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: மிருக பலத்தால் அல்லாமல் ஆன்மிக

Quote-17

மிருக பலத்தால் அல்லாமல் ஆன்மிக பலத்தால் மட்டுமே எழுச்சி பெறமுடியும் - சுவாமி விவேகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: