முகப்பு

இந்திய வான் இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் நூலகர் வேலை

நூலகர்

இந்திய வான் இயற்பியல் ஆய்வகம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இந்திய வான் இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் நூலகர் வேலை
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

நூலகர்

இந்திய வான் இயற்பியல் ஆய்வகம்

தகுதி
நூலக அறிவியல் - M.Sc. பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி - 12 ஆண்டுகள் முன் அனுபவம்.
தொடர்பு கொள்ள
http://www.iiap.res.in/iia_jobs/?q=job_postings
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: