முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

கள உதவியாளர் (ஒரு நிலை)

ஐ.சி.ஏ.ஆர் - மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், காசர்கோடு, கேரளா

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் கள உதவியாளர் (ஒரு நிலை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஐ.சி.ஏ.ஆர் - மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், காசர்கோடு, கேரளா

வேலை இடம்
கள உதவியாளர் (ஒரு நிலை), ஐ.சி.ஏ.ஆர் - மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், காசர்கோடு, கேரளா
நகரம்
காசர்கோடு
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
ஐ.சி.ஏ.ஆர் - மத்திய பெருந்தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், காசர்கோடு, கேரளா
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: