முகப்பு

பொது இயக்குனர்

இந்திய அரசு,

மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY)

எலெக்ட்ரானிக்ஸ் Niketen

6-CGO காம்ப்ளக்ஸ்,

நியூ டெல்லி - 110 003


வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பொது இயக்குனர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய அரசு,

மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY)

எலெக்ட்ரானிக்ஸ் Niketen

6-CGO காம்ப்ளக்ஸ்,

நியூ டெல்லி - 110 003


வேலை இடம்
இந்திய அரசு, மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) எலெக்ட்ரானிக்ஸ் Niketen 6-CGO காம்ப்ளக்ஸ், நியூ டெல்லி - 110 003
நகரம்
நியூ டெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய அரசு, மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) எலெக்ட்ரானிக்ஸ் Niketen 6-CGO காம்ப்ளக்ஸ், நியூ டெல்லி - 110 003
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: