முகப்பு

பகுதி நேர நிபுணர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பகுதி நேர ஆயுர்வேத மருத்துவர்

ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம் மருத்துவமனை

எழகோன்,

கொல்லம், கேரளா - 691 505

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பகுதி நேர நிபுணர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பகுதி நேர ஆயுர்வேத மருத்துவர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம் மருத்துவமனை

எழகோன்,

கொல்லம், கேரளா - 691 505

வேலை இடம்
ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம் மருத்துவமனை எழகோன், கொல்லம், கேரளா - 691 505
நகரம்
கொல்லம்
மாநிலம்
கேரளா
தொடர்பு கொள்ள
ஊழியர் அரசு காப்பீட்டு நிறுவனம் மருத்துவமனை எழகோன், கொல்லம், கேரளா - 691 505
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: