முகப்பு

ஜூனியர் சக திட்டப்பணியாளர், உற்பத்தி உதவியாளர்

கல்வி பிராந்திய நிறுவனம்,
தேசிய கவுன்சில் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி, புது தில்லி
MHRD, இந்திய அரசு,
மைசூர் - 570 006

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் ஜூனியர் சக திட்டப்பணியாளர், உற்பத்தி உதவியாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

கல்வி பிராந்திய நிறுவனம்,
தேசிய கவுன்சில் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி, புது தில்லி
MHRD, இந்திய அரசு,
மைசூர் - 570 006

சம்பளம்
23000/month
வேலை இடம்
கல்வி பிராந்திய நிறுவனம், தேசிய கவுன்சில் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி, புது தில்லி MHRD, இந்திய அரசு, மைசூர் - 570 006
நகரம்
மைசூர்
மாநிலம்
கர்நாடகா
தொடர்பு கொள்ள
கல்வி பிராந்திய நிறுவனம், தேசிய கவுன்சில் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி, புது தில்லி MHRD, இந்திய அரசு, மைசூர் - 570 006
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: