முகப்பு

பதிவாளர், துணை மருத்துவ கண்காணிப்பாளர், மருத்துவ உளவியலாளர், மருத்துவ இயற்பியலாளர்

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா
(இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பதிவாளர், துணை மருத்துவ கண்காணிப்பாளர், மருத்துவ உளவியலாளர், மருத்துவ இயற்பியலாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா
(இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)

வேலை இடம்
அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா (இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)
நகரம்
பாட்னா
தொடர்பு கொள்ள
அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், பாட்னா (இந்திய அரசு சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: