முக்கிய செய்திகள்
முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: சுயநலமின்மை, சுயநலம் என்பவற்றைத் தவிர

Quote-6

சுயநலமின்மை,  சுயநலம் என்பவற்றைத் தவிர கடவுளுக்கும்  சாத்தானுக்கும்  எவ்வித ேவறுபாடும் இல்லை. - சுவாமி விவாகானந்தர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: