முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: இந்த உலகமே உன்னை திரும்பி பார்க்க

Quote-8

இந்த உலகமே உன்னை திரும்பி பார்க்க வேண்டுமென்றால் நீ யாரையும்  திரும்பி பார்க்காதே. - ஹிட்லர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: