முகப்பு

தினம் ஓர் சிந்தனை: புகழை மறந்தாலும், நீ பட்ட அவமானங்களை மறக்காதே!!

Quote-12

புகழை மறந்தாலும், நீ பட்ட  அவமானங்களை மறக்காதே!!  அது இன்னொரு முறை  நீ அவமானபடாமல் காப்பாற்றும்.   - ஹிட்லர்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: