முகப்பு

உதவி நூலகர், இளநிலை தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பாளர், இளநிலை தொழில்நுட்பவியலாளர்

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், திருப்பதி

ரேணுகுண்டை ரோடு, திருப்பதி - 517 506.

சித்தூர் மாவட்டம்,

ஆந்திரா பிரதேசம்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி நூலகர், இளநிலை தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பாளர், இளநிலை தொழில்நுட்பவியலாளர்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், திருப்பதி

ரேணுகுண்டை ரோடு, திருப்பதி - 517 506.

சித்தூர் மாவட்டம்,

ஆந்திரா பிரதேசம்

வேலை இடம்
இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், திருப்பதி ரேணுகுண்டை ரோடு, திருப்பதி - 517 506. சித்தூர் மாவட்டம், ஆந்திரா பிரதேசம்
நகரம்
சித்தூர்
மாநிலம்
ஆந்திரா
தொடர்பு கொள்ள
இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், திருப்பதி ரேணுகுண்டை ரோடு, திருப்பதி - 517 506. சித்தூர் மாவட்டம், ஆந்திரா பிரதேசம்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: