முகப்பு

உதவி பேராசிரியர், பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை, மனித வள மேம்பாட்டு அதிகாரி (H.R.D.O.), JT. கட்டுப்பாட்டாளர் (நிதி & கணக்குகள்), கணக்கு அலுவலர் II

டாட்டா மெமோரியல் மையம்,

இந்திய அரசு

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர், பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை, மனித வள மேம்பாட்டு அதிகாரி (H.R.D.O.), JT. கட்டுப்பாட்டாளர் (நிதி & கணக்குகள்), கணக்கு அலுவலர் II
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

டாட்டா மெமோரியல் மையம்,

இந்திய அரசு

வேலை இடம்
டாட்டா மெமோரியல் மையம், இந்திய அரசு
தொடர்பு கொள்ள
டாட்டா மெமோரியல் மையம், இந்திய அரசு
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: