முகப்பு

துணை இயக்குநர் (நிர்வாகம்), மூத்த நிதி ஆலோசகர், தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர், பதிவாளர் (கல்வி),

ஜவஹர்லால் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,

இந்திய அரசு,

தண்வந்தரி நகர், புதுச்சேரி - 605 006

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் துணை இயக்குநர் (நிர்வாகம்), மூத்த நிதி ஆலோசகர், தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர், பதிவாளர் (கல்வி),
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஜவஹர்லால் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்,

இந்திய அரசு,

தண்வந்தரி நகர், புதுச்சேரி - 605 006

வேலை இடம்
ஜவஹர்லால் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், இந்திய அரசு, தண்வந்தரி நகர், புதுச்சேரி - 605 006
நகரம்
புதுச்சேரி
மாநிலம்
புதுச்சேரி
தொடர்பு கொள்ள
ஜவஹர்லால் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், இந்திய அரசு, தண்வந்தரி நகர், புதுச்சேரி - 605 006
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: