முகப்பு

உதவி பேராசிரியர் - பாரம்பரிய இந்திய நாடகம், இசை, ஒளி, இயக்கம், நடிப்பு,

தேசிய நாடகப் பள்ளி,

கலாசார அமைச்சகம்,  இந்தியா அரசு,

நியூடெல்லி

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி பேராசிரியர் - பாரம்பரிய இந்திய நாடகம், இசை, ஒளி, இயக்கம், நடிப்பு,
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

தேசிய நாடகப் பள்ளி,

கலாசார அமைச்சகம்,  இந்தியா அரசு,

நியூடெல்லி

காலியிடம்
1
வேலை இடம்
தேசிய நாடகப் பள்ளி, கலாசார அமைச்சகம், இந்தியா அரசு, நியூடெல்லி
நகரம்
நியூடெல்லி
தொடர்பு கொள்ள
தேசிய நாடகப் பள்ளி, கலாசார அமைச்சகம், இந்தியா அரசு, நியூடெல்லி
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: