முகப்பு

விஞ்ஞானிகள், மூத்த விஞ்ஞானிகள், முதன்மை விஞ்ஞானிகள்

சிஎஸ்ஐஆர்-மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் சார் வேதியியல் ஆராய்ச்சி இன்ஸ்டிடியூட்,

ஜிபி மார்க், பவானாகர் - 364 002 (குஜராத்)

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் விஞ்ஞானிகள், மூத்த விஞ்ஞானிகள், முதன்மை விஞ்ஞானிகள்
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

சிஎஸ்ஐஆர்-மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் சார் வேதியியல் ஆராய்ச்சி இன்ஸ்டிடியூட்,

ஜிபி மார்க், பவானாகர் - 364 002 (குஜராத்)

வேலை இடம்
சிஎஸ்ஐஆர்-மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் சார் வேதியியல் ஆராய்ச்சி இன்ஸ்டிடியூட், ஜிபி மார்க், பவானாகர் - 364 002 (குஜராத்)
நகரம்
பவானாகர்
மாநிலம்
குஜராத்
தொடர்பு கொள்ள
சிஎஸ்ஐஆர்-மத்திய உப்பு மற்றும் கடல் சார் வேதியியல் ஆராய்ச்சி இன்ஸ்டிடியூட், ஜிபி மார்க், பவானாகர் - 364 002 (குஜராத்)
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: