முகப்பு

பேராசிரியர்கள், இணை பேராசிரியர்கள், உதவி பேராசிரியர்கள், தயாரிப்பு மேலாளர் (விஷுவல் ஆர்ட்ஸ், டிசைன், திரைப்படம் மற்றும் டிவி, நகர்ப்புற திட்டமிடல் மற்றும் கட்டிடக்கலை)

நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம்,

ரோடக்


வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் பேராசிரியர்கள், இணை பேராசிரியர்கள், உதவி பேராசிரியர்கள், தயாரிப்பு மேலாளர் (விஷுவல் ஆர்ட்ஸ், டிசைன், திரைப்படம் மற்றும் டிவி, நகர்ப்புற திட்டமிடல் மற்றும் கட்டிடக்கலை)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம்,

ரோடக்


வேலை இடம்
நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம், ரோடக்
நகரம்
ரோடக்
தொடர்பு கொள்ள
நடிப்பு மற்றும் விஷூவல் ஆர்ட்ஸ் மாநில பல்கலைக்கழகம், ரோடக்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: