முகப்பு

இயக்குனர் (தொழில்நுட்பம்)

இந்தியா அரசு,
பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம்,
மத்திய சுரங்க திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனம் லிமிடெட்,

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் இயக்குனர் (தொழில்நுட்பம்)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

இந்தியா அரசு,
பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம்,
மத்திய சுரங்க திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனம் லிமிடெட்,

வேலை இடம்
இந்தியா அரசு, பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம், மத்திய சுரங்க திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனம் லிமிடெட்,
தொடர்பு கொள்ள
இந்தியா அரசு, பொதுத் துறை தேர்வு வாரியம், மத்திய சுரங்க திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனம் லிமிடெட்,
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: