முகப்பு

உதவி மேலாளர் (நிதி), உதவி மேலாளர் (HR)

ஹிந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசு நிறுவனம்),
காந்தி கிராமம் (அஞ்சல்),
விசாகப்பட்டினம் - 530 005

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவி மேலாளர் (நிதி), உதவி மேலாளர் (HR)
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ஹிந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட்,
(இந்திய அரசு நிறுவனம்),
காந்தி கிராமம் (அஞ்சல்),
விசாகப்பட்டினம் - 530 005

வேலை இடம்
ஹிந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட், (இந்திய அரசு நிறுவனம்), காந்தி கிராமம் (அஞ்சல்), விசாகப்பட்டினம் - 530 005
நகரம்
விசாகப்பட்டினம்
மாநிலம்
ஆந்திரபிரதேசம்
தொடர்பு கொள்ள
ஹிந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட் லிமிடெட், (இந்திய அரசு நிறுவனம்), காந்தி கிராமம் (அஞ்சல்), விசாகப்பட்டினம் - 530 005
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: