முகப்பு

உதவியாளர் (அதற்கமை), தனி உதவியாளர்,

ICMR- பிராந்திய மருத்துவ ஆய்வு மையம்,
(இந்திய கவுன்சில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி),
சந்திரசேகர்பூர்,
புவனேஸ்வர்

வேலை-வாய்ப்பு விபரம்
வேலை பெயர் உதவியாளர் (அதற்கமை), தனி உதவியாளர்,
வேலை துறை
வேலை பற்றிய தகவல்

ICMR- பிராந்திய மருத்துவ ஆய்வு மையம்,
(இந்திய கவுன்சில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி),
சந்திரசேகர்பூர்,
புவனேஸ்வர்

சம்பளம்
35400/month
காலியிடம்
1
வேலை இடம்
ICMR- பிராந்திய மருத்துவ ஆய்வு மையம், (இந்திய கவுன்சில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி), சந்திரசேகர்பூர், புவனேஸ்வர்
நகரம்
புவனேஸ்வர்
தொடர்பு கொள்ள
ICMR- பிராந்திய மருத்துவ ஆய்வு மையம், (இந்திய கவுன்சில் மருத்துவ ஆராய்ச்சி), சந்திரசேகர்பூர், புவனேஸ்வர்
வலைத்தளம் லின்க்

இதை ஷேர் செய்திடுங்கள்: